Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Třídní schůzky

Plán porad, schůzí a třídních schůzek pro šk.rok 2020/21

- pedagogické rady:      1. čtvrtletí – 4. 11. 2020

                                      1. pololetí -  20. 1. 2021

                                      3. čtvrtletí -  14. 4. 2021

                                      2. pololetí -  23. 6. 2021

- třídní schůzky – 3. 9. 2020

                             xx 11. 2020 - online

                             12. 1. 2021 – konzultace s rodiči

                             8. 4. 2021

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg