Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IQ Landia

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 27. října 2021 v 0:00

Platnost do: 31. října v 23:59

V rámci výuky fyziky navštívili žáci šestého ročníku vzdělávací park IQ Landia v Liberci. Měli možnost vyzkoušet si různé pokusy, pohrát si s exponáty a užít si zábavu s kamarády. Během den plnily děti úkoly z pracovního listu, které je provedly všemi expozicemi. Nadšení ze společného výletu a radost z krásně prožitého dne byla patrná na tváři každého žáka.

Exkurze měla motivační záměr k výuce nového předmětu na druhém stupni. Díky spolupráci se Střední průmyslovou školou v Kutné Hoře, především díky panu řediteli ing. Josefu Tremlovi, se podařilo pro žáky exkurzi zajistit zcela zdarma. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni!

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg