Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Elixíří fyzikální stánek

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2024 v 23:59

Regionální fyzikální centrum Elixír do škol založené na naší škole počátkem loňského školního roku se prezentovalo na čtvrteční akci organizace Eduzměna. Cílem programu bylo představit partnerům, sponzorům, ředitelům škol, učitelům a politikům v regionu i mimo něj aktivity, které na Kutnohorsku probíhají. Naši školu a fyzikální centrum výborně reprezentovala děvčata ze třídy 9.B. Jmenovitě: Nikola Procházková, Anna Heroutková, Aneta Flekalová, Zuzana Malinová a Ivana Doležalová. Jejich úkolem bylo ukázat fyzikální pomůcky, nápady a typy do výuky všem zúčastněným. Ve třech kolech zodpovídaly zvídavé otázky a trpělivě vysvětlovaly. Za své úsilí sklidily obdiv a velké poděkování jak od vedoucí učitelky Mgr. Červené, tak i od ředitelky Elixíru paní Petry Proškové a „matky“ myšlenky Elixíru RNDr. Ireny Dvořákové z Katedry didaktiky fyziky při Univerzitě Karlově.

Naše fyzikální centru slouží jako příklad dobré praxe okolním školám nejen v Kutné Hoře, ale  díky šíření myšlenek Eduzměny, i v celé ČR.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.