Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Za historií Kutné Hory

Vloženo: 21. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 se skupina dětí z 1. oddělení školní družiny vypravila za památkami Kutné Hory. Prošly si centrum města, a tak již vědí, kde se nachází kostel Panny Marie Na Náměti, Vlašský dvůr, kostel svatého Jakuba, chrám svaté Barbory, Jezuitská kolej a Hrádek. V Českém muzeu stříbra si malí návštěvníci prošli venkovní expozici, ve které se seznámili se středověkou technologií dobývání a zpracování stříbrné rudy. Prohlédli si původní velký těžní stroj na koňský pohon, tzv. trejv, a havířskou osadu. Při cestě zpět do školy se všichni zaslouženě osvěžili výbornou zmrzlinou.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.