Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Za historií i uměním

Vloženo: 25. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se děti z 1. oddělení školní družiny opět vypravily na vycházku po Kutné Hoře. Jejich kroky vedly nejprve kolem Kláštera řádu sv. Voršily do Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde právě probíhala výstava výtvarných prací „Labyrint světa a ráj srdce“ studentů sexty Církevního gymnázia. Děti poté pokračovaly v cestě dále a viděly Morový sloup, Kamenný dům, Kostel sv. Jana Nepomuckého a Kamennou kašnu. Pak už je ve své Galerii naivního umění očekával malíř pan Jan Skorka Lauko. Vyprávěl dětem o své velké lásce k malování, o výtvarných technikách a o tom, jak obrazy vznikají. Jan Skorka Lauko je též ilustrátorem pohádkové knihy pro děti „Burdybáč“ ukrajinské autorky Oleny Laň. Tuto knihu děti dostaly jako dárek s jeho vlastnoručním věnováním a každý návštěvník si ještě odnesl sadu pohlednic s tématikou kutnohorských památek.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.