Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

VÝPRAVA DO STŘEDOVĚKU

Vloženo: 29. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

V pondělí 28. června 2021 se skupina dětí z 3. oddělení školní družiny vypravila do středověku. Na zahradě Domu dětí a mládeže na nás čekalo sedm úkolů. Správné odpovědi děti zapisovaly do hracích karet a po skončení zábavného soutěžení získaly zaslouženou odměnu.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.