Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Strašidelné odpoledne

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 22. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Ve středu se školní družina mohla po delší době opět podívat do Dačického domu. Děti zde měly možnost potkat různé osobnosti starých pověstí českých. Např. ve sklepení čekal Dalibor, který otestoval odvahu dětí a u krále Ječmínka si vyzkoušely poznávání polních plodin. U Mistra Hanuše si zase mohly zkusit, jak je těžké sestrojit Pražský orloj. Dále zde nechyběl Praotec Čech, sestry Kazi, Teta a Libuše, Oldřich a Božena nebo Horymír s Šemíkem. Po splnění všech zadaných úkolů čekala na každého účastníka sladká odměna.

Děkujeme pracovníkům DDM Dominik, lektorskému centru a studentkám SOŠPg za zábavné odpoledne.

Akce se konala za podpory SRPDŠ. 

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.