Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Soutěž „O nejoriginálnějšího Ježíška“

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 1. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Školní družina vyhlašuje soutěž „O nejoriginálnějšího Ježíška“.

Podmínky soutěže: Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci školy, kteří rádi tvoří a vlastnoručně vyrobí libovolnou technikou originálního Ježíška ( …je možné malovat, kreslit, šít, háčkovat, tvořit z různých materiálů, z papíru, ze dřeva, drátu, korálků …). Pomoci mohou i rodiče. Svá díla na výstavu odevzdávejte nejpozději do 14. 12. 2020 ve školní družině na prvním stupni. Vernisáž výstavy se uskuteční ve dnech od 14. 12. - 18. 12. 2020. V těchto dnech rovněž můžete dát svůj hlas 3 nejkrásnějším výrobkům. Hlasování bude ukončeno v pátek 18. 12. 2020 v 16:30 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v jednotlivých odděleních školní družiny v pondělí 21. 12. 2020.

Těšíme se na krásné Ježíšky!

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.