Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Slunce z CD disku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2023 v 23:59

V rámci celoročního projektu naší ŠD „Putování vesmírem, aneb cesta z města do kosmu“ vyrábělo 4. oddělení slunce z CD disku. Nešlo však o kreativně nejpovedenější sluníčko, ale o využití poznatků z hodiny Hravé pokusy s Mgr. Janou Červenou, která nás seznámila s optickými jevy při roztočení barevného disku. Snažili jsme se tedy o nejzajímavější efekt při roztočení sluníčka na cvrnkací kuličce. Tento moment byl pro každého žáka překvapením. Nejzajímavější efekty jsme navzájem ohodnotili a ocenili drobnou odměnou.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.