Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ŠD má novou královnu Hula Hop!

Vloženo: 21. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

V pátek 18. 6. 2021 probíhala za horkého počasí jedna z tradičních soutěží školní družiny, kterou je kroužení obručí. Všechny děti se v průběhu června poctivě připravovaly. Z jednotlivých oddělení postoupili tři zástupci, kteří se pak zúčastnili velkého finále, které bylo velmi napínavé. Na prvním místě se umístila Sára Malimánková , druhá dokroužila Nela Neumanová a třetí místo obsadila Beáta Jeřábková. Všechny děti dostaly za snahu sladkou odměnu, která byla zakoupena z prostředků SRPDŠ.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.