Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Putování po Japonsku

Vloženo: 31. května v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

V měsíci květnu děti ze školní družiny cestovaly po Japonsku.

Seznámily se s japonskými městy, historií, tradičními japonskými pokrmy, s polohou a rozlohou Japonska, s japonskými znaky a s významnými památkami. Shlédly zajímavá a naučná videa.

Děti si vyzkoušely origami – skládání z papíru, dále napsat své jméno v japonštině. Luštily hádanky s japonskou tématikou. Vyráběly různé draky. Malovaly japonskou třešeň Sakuru a mnoho dalšího.

V měsíci červnu nás čeká putování do Egypta.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.