Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Putování po Francii

Vloženo: 2. května 2021 v 0:00

Platnost do: 31. května 2024 v 23:59

V dubnu se po návratu do školy vypravili naši družinoví cestovatelé do Francie.

Dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie této země, seznámili se s polohou a rozlohou státu, s významnými osobnostmi či památkami. Zhlédli cestopisná videa, vyprávěli si o oblíbených pokrmech či nápojích.

Děti malovaly, kreslily, tvořily z papíru, luštily obrázkové hádanky a kvízy, zasoutěžily si v poznávání obrázků. Prostě procestovaly Francii křížem krážem.

V květnu je čeká putování po Japonsku.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.