Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Památky Kutné Hory

Vloženo: 27. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Ve středu 23. 6. 2021 se děti z 3. oddělení školní družiny vydaly na procházku po Kutné Hoře. V měsíci červnu poznáváme historické památky města. Naše cesta nás vedla nejprve kolem kláštera sv. Voršily a kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, dále děti viděly Morový sloup na Šultysově náměstí, Kamenný dům na Václavském náměstí, Spolkový dům, kostel sv. Jana Nepomuckého, Kamennou kašnu, Dačického dům, kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr. A právě zde, v nově zrekonstruovaných terasovitých zahradách, navštívily děti i relaxační vodní zónu.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.