Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Netradiční mikulášská nadílka

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 7. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2027 v 23:59

Letos si, jak bylo tradicí, nemohly děti ze školní družiny užít dovádění s čerty v Dačického domě, ale o nic nepřišly. Čerti jim totiž v pátek 4. prosince  poslali videopozdrav se spoustou  úkolů. A tak, aby děti získaly odměny od Mikuláše a anděla, musely si protáhnout tělo, procvičit mozkové závity při luštění křížovky, složit básničku a zbystřit zrak při rozpoznávání  rozdílů na obrázcích. Za skvělou spolupráci děkujeme zaměstnancům Dačického domu a DDM Dominik a za finanční podporu  SRPDŠ.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.