Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hurá na prázdniny !

Vloženo: 23. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Tak se jmenoval zábavný program pro žáky naší školní družiny, který pro nás připravili vychovatelé z DDM Dominik a lektoři  z Dačického domu. Děti procházely časem od pravěku – ve sklepeních domu se setkaly s pravěkými lidmi, skládaly pravěkou mozaiku a zdobily jeskyni malbou. Ve starověku luštily s faraonem hieroglyfy, také stavěly ty správné antické sloupy. Ve středověku ručně tiskly knihu a přiřazovaly dvorní dámy a rytíře podle detailů na oblečení. Současnost zastupovalo oddělení technických vynálezů a tanec podle Just Dance. Na závěr získaly zaslouženou odměnu. Rádi bychom popřáli krásné prázdniny nejen všem dětem, ale i organizátorům akce, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Akce proběhla za finanční podpory SRPDŠ.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.