Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hravé pokusy

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

V letošním školním roce se všichni žáci školní družiny postupně zapojí do projektu nazvaného „Hravé pokusy“, který pro nás v nové učebně chemie připravila paní učitelka Jana Červená. O co v tomto projektu půjde? Hravou formou seznámit naše nejmenší žáky s přírodními zákony a poodhalit tajemství fyziky a chemie v našem běžném životě.

V pondělí 11.10.2021 se seznámili s prvními pokusy žáci 4. oddělení. Hledali jsme těžiště papírové vážky, u vyrobené barevné káči jsme po roztočení pozorovali optický klam změny barev. Také jsme se seznámili s dalšími předměty, které se využívají při výuce fyziky. Děti byly z připraveného programu nadšené a už teď se těší na další pokusy.

Tento program probíhal v nové učebně fyziky (laboratoři chemie), která byla zrealizována v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.