Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hravé pokusy II.

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. října 2021 v 12:01

Druhým týdnem pokračuje setkání družinových dětí s fyzikálními pokusy na II. stupni naší školy pod vedením Mgr. Jany Červené. Tentokrát malí badatelé z oddělení paní Vejrostové zkoumali těžiště papírové vážky, pozorovali skládání barev na barevných kotoučích a snažili se oživit leklého kapra.... Jak se jim to dařilo? Na výbornou! Rostou nám další zvídálci :)

Tento program probíhal v nové učebně fyziky (laboratoři chemie), která byla zrealizována v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.