Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hmyzí ráj na Kačině

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 6. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. října 2027 v 23:59

V uplynulých dnech si děti z 1., 2. a 3. oddělení školní družiny užily výlet na Kačinu.

S lektorkou spolku Pod horami si prošly zámecký park, kde si prohlédly a rozlišovaly různé druhy stromů, zkoumaly přírodniny pomocí hmatu, prohlédly si hmyzí hotel a vyzkoušely si „ptačí telefon“. Rozlehlý prostor v okolí zámku je místem, kde žije spousta živočichů a různých druhů hmyzu. To připomíná nová naučná stezka, kterou si všichni společně prošli a obohatili se o poznatky o zástupcích hmyzí říše, z nichž se někteří nacházejí pouze zde. Přírodní památka Kačina je totiž zařazena do soustavy významných lokalit NATURA 2000, protože okolní lesy a louky poskytují jedinečné podmínky pro život chráněných a zajímavých druhů živočichů. Na konci programu si děti vyzkoušely práci entomologů, kdy pomocí sítěk se snažily hmyz ulovit a pak prozkoumat pomocí lupy.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.