Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Egypt – konec naší cesty kolem světa.

Vloženo: 25. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Poslední zastávkou na naší cestě byl Egypt. Děti se opět dozvěděly mnoho informací o této zajímavé zemi. V jaké části světě leží, hlavní město, jakým jazykem se zde hovoří, čím se platí, jakou kuchyni mohou ochutnat a plno dalších zajímavostí. Ovšem nejvíce děti zaujala krásná a bohatá historie. Velký zájem vyvolaly pyramidy, mumie nebo největší socha na světě vytesaná z jednoho kusu kamene – Sfinga. Při tvoření pyramid, mumií a hieroglyfů se plno z nás těší, že tuto krásnou zemi někdy v budoucnu navštíví. 

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.