Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Drakiáda ve školní družině

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 23:59

Po dvou letech se konala tradiční drakiáda. V pátek 8. 10. jsme se vypravili na Menhiry. Počasí nám celkem přálo, i když mohlo být více větrno. Přesto se dětem podařilo dostat draky do úctyhodné výšky. Porota vybrala 12 dětí, kterým přálo štěstí a jejich draci vzlétli a v časovém limitu se udrželi na obloze. Mezi nejlepší krotitele draků patří Sofie Nevrlá, Nela Neumanová, Alice Filingerová, Dominik Dudla, Beáta Jeřábková, Sára Růžičková, Adam Ševeček, Lída Pěkná, Zuzka Zrubcová, Iva Svobodová, Jirka Břinčil a Adélka Freyová. Ti dostali diplom a drobnou cenu. Sladká odměna byla připravena pro všechny, kteří si draka přinesli nebo pomáhali rozmotávat uzle.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.