Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co skrývá vesmír?

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 4. října v 0:00

Platnost do: 31. října 2023 v 13:36

V loňském roce jsme ve školní družině cestovali prstem po mapě kolem celého světa. V tomto školním roce budeme s dětmi objevovat skrytá tajemství blízkého i vzdáleného vesmíru. Když mluvíme o vesmíru, máme na mysli všechno, na co si můžeme sáhnout, co vnímáme smysly, co lze změřit či zaznamenat. Patří sem živé bytosti, planety, hvězdy, mračna prachu i prostor mezi všemi těmito tělesy. Čeká nás procházka po sluneční soustavě, Slunce, navštívíme komety a planetky, dozvíme se, jak vesmír vznikal, co jsou to galaxie, hvězdy a souhvězdí, odkud se vzal Měsíc, seznámíme se s prvními astronauty a dozvíme se, jaké je to cestovat v raketoplánu nebo žít ve vesmírné stanici. Naše vesmírné putování jsme zahájili v měsíci září planetou Zemí. V jednotlivých odděleních jsme tvořili tleskající planety, masky, rakety, luštili různé kvízy, vybarvovali omalovánky s vesmírnou tématikou, hráli deskové hry a zhlédli naučná videa.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.