Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Cesta kolem světa

Vloženo: 26. února 2021 v 0:00

Platnost do: 28. února 2023 v 23:59

Přestože je v současné době složité cestovat po světě, navštívily děti ze školní družiny již několik zemí. Putování bylo zahájeno v září a děti postupně poznávaly Itálii, Španělsko, Norsko a Rusko. Únorovým tématem bylo USA. Naši malí cestovatelé se dozvěděli spoustu zajímavostí z historie, seznámili se s polohou a rozlohou státu, s významnými osobnostmi či památkami. Vyprávěli si též o tradicích a oblíbených pokrmech. Také výtvarné činnosti měly „americký nádech“. V březnu se těšíme na putování po Francii.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.