Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zveřejnění výstupů československého projektu

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 23. června 2020 v 0:00

Platnost do: 30. června 2027 v 23:59

Na níže uvedených webových stránkách můžete projít veškerou odvedenou práci na dvouletém  mezinárodním projektu s názvem Sto let od založení Československa. V přiloženém videu pak můžete shlédnout přehled zpracovaných aktivit.

Dětem ze současné  třídy 8.B velmi děkuji za nasazení a nadšení do práce. Z pohledu třídní učitelky hodnotím projekt velmi přínosným nejen z hlediska získaných vědomostí, ale i pro zlepšení klimatu ve třídě a osobnostní rozvoj žáků. Partnerům ve slovenské Kremnici děkuji za jejich aktivitu a ochotu podílet se na projektu.

Všem krásné prázdniny!

Mgr. Jana Červená

Odkaz ne web: https://twinspace.etwinning.net/74015/pages/page/985264

Odkaz na videa: https://youtu.be/tRqAcP5L-AA, https://youtu.be/pt1wWaA3EvI

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.