Vzdělání pro život + slušnost a respekt + zdravá škola
= náš společný cíl


Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Inovativní metody ve výuce přírodovědných předmětů

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září 2023 v 0:00

Platnost do: 30. září 2026 v 23:59

Tak právě takové metody označované zkratkou STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) zavedly do výuky fyziky, chemie a přírodopisu paní učitelky Jana Červená a Alena Voldřichová. Jak si takovou hodinu představit?  V zásadě jde o propojování různých předmětů a oborů, společné učení, aktivní přístupu žáků, zapojení fantazie a nabízení řešení otázek či problémů s použitím logického myšlení a vlastního postupu.  

Dnešní dvouhodinový blok se odehrával v učebně fyziky a chemie, která je nově vybavená celou řadou digitálních pomůcek. Jedná se o iPady a digitální měřící čidla Vernier. Žáci prošli na začátku školního roku školením ohledně jejich bezpečného používání. Dnes díky tomu, naprosto bez problémů, zvládli zopakovat loňskou látku vyučovanou v chemii a přírodopisu – určování ph látek a trávicí soustavu člověka. Jejich úkolem bylo určit ph připravených vzorků nápojů (citronek – kyselina citronová, mléko, Coca – Cola, sirup, džus, pitná voda, nealkoholické pivo, bílé víno) pomocí univerzálního indikátorového papírku tzv. lakmusového papírku a digitálního ph metru se zobrazením hodnoty skrz aplikaci na iPadu. Postupně při týmové práci (a to rovnou na třech pracovištích) zjistili překvapivé údaje, šlo o hodnoty citrónku k okyselení čaje a oblíbené Coca-Coly. Oba roztoky měly stejně nízké ph – jedná se tedy o kyseliny!  „Coca-Cola je ale přece tak sladká, paní učitelko?“ ozvalo se ze třídy. A toto kladení otázek a hledání odpovědí je přesně cílem podobně vedené výuky. Otázky mají převládat nad apely k učení. 

Žáci přemýšleli o vlivu různých nápojů na jejich zdraví. Mimo dopad na zvyšování váhy díky přidávanému cukru, přišli i na „pálení žáhy“ a negativní dopad na zubní sklovinu. Zopakovali si tedy informace o ústní dutině a správné péči o svůj chrup. 

Během týdne zpracují žáci data do protokolů. Paní učitelky jim už sdělily  téma další společné výuky - tentokrát půjde o dýchací soustavu. Proměříme kapacitu svých plic, kolik oxidu uhličitého vydechujeme, kolik ho potřebujeme k dýchání. Další zajímavé hodiny na dohled… 

Tento program probíhal v  učebně fyziky a laboratoři chemie, které byly zrealizovány v rámci projektu IROP registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009298 Učíme přírodní vědy inovativně.

Galerie

 Škola je zapojena od 1.7.2023 do projektu Společným učením se zlepšujeme, registrační číslo: CZ.02.02.XX/…111, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský

logo7-2.jpg

douc23.jpg

 

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

logocof1.jpg