Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jarní prázdniny v anglickém městě Bournemouth

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 12. března 2019 v 0:00

Platnost do: 31. března 2026 v 23:59

Učitelky anglického jazyka úspěšně absolvovaly metodologické kurzy výuky angličtiny v Richard Language College na jižním pobřeží Anglie. Mgr. Lenka Tvrdíková se zúčastnila kurzu “EFL Methodology in Practise for Young Learners”, ve kterém se seznámila s novými metodami a trendy při výuce angličtiny malých dětí. Mgr. Kateřina Opočenská studovala “EFL Methodology in Practise for Learners Aged 10+”, jehož obsahem byly nejnovější trendy a postupy výuky angličtiny starších žáků. Mgr. Iveta Balánová absolvovala kurz zaměřený na metodologii integrace angličtiny a všeobecně vzdělávacích předmětů “CLIL Methodology in Practice”. Součástí kurzů byla návštěva výběrové základní školy “Queen’ s Park Primary School”, kde naše vyučující sledovaly místní žáky a učitele při práci.

Účast na kurzech byla pro všechny zúčastněné velice přínosná a inspirativní. Díky pobytu v cizojazyčném prostředí si osvěžily jazykové dovednosti potřebné pro kvalitní výuku. Velké díky patří  rodině Galových za přátelské přijetí a zájem o konverzaci.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.