Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Středa v Portugalsku

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 2. prosince 2021 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2025 v 23:59

Tento den byl opravdu velice náročný. Navštívili jsme dvě historická města, Guimaräes a Bragu. Zhlédli jsme historická centra obou měst a v Braze katedrálu Ježíše Krista, která se tyčí nad městem. Prohlídky zámku i hradu v Guimaräes se nám velmi líbily, ale katedrála v Braze byla úžasná.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.