Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výcvik ambasadorů proti šikaně - projekt ENABLE Erasmus+

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 13. září v 0:00

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Dne 13. září se žáci, kteří pracují na mezinárodním projektu ENABLE v rámci programu Erasmus+, účastnili celodenního výcviku zaměřeného na boj proti šikaně. Výcvik vedli zkušení pracovníci Střediska výchovné péče Kolín. Žáci pracovali v týmech, učili se aktivnímu naslouchání, sami definovali problematiku šikany. Nacházeli řešení šikany a možné postupy pomoci. Z celé akce si odnesli prožitky a nové zkušenosti, které dále uplatní ve svých kolektivech. Získané zkušenosti budeme sdílet s našimi zahraničními partnery.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.