Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Greetings from Portugal

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 30. listopadu 2021 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2024 v 23:59

Skupina dětí z naší školy odletěla v neděli 28. listopadu v rámci projektu Erasmus+ do Portugalska, kde strávíme týden s dalšími dětmi z Francie, Itálie a Portugalska. Z Porta, kam jsme přiletěli z Prahy přes Mnichov, jsme se přemístili do města Amarante, kde celý projekt probíhá.

V pondělí ráno jsme odjeli autobusem do partnerské školy, kde jsme se setkali s ostatními účastníky projektu. Probíhaly tu společné aktivity na téma šikana. My z Česka jsme si připravili prezentaci na toto téma a předvedli jsme několik aktivit, které oživily náš výstup. Ostatní partnerské školy se zapojily s dalšími aktivitami, které se zabývaly stejnou tématikou. Večer jsme společně povečeřeli v místní restauraci a setkali se s rodinami portugalských dětí.

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.