Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den první - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 1. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

Na naší škole probíhají celý týden online pracovní setkání mezinárodních skupin z Francie, Čech, Portugalska a Itálie, které pracují na projektu ENABLE – Erasmus+. První den se žáci z jednotlivých zemí vzájemně představili při společném video-meetingu v prostředí MS Teams. Žáci ZŠ TGM seznámili partnery se zázemím a historií naší školy a také městem Kutná Hora. Díky prezentaci a virtuální prohlídce mohly děti z partnerských škol poznat krásy našeho města. Dalším úkolem bylo zamyšlení nad událostmi tohoto roku, který byl zejména pro dospívající náročný.  Společně jsme vytvořili a sdíleli prezentace, ve kterých žáci vyjádřili  pocity a problémy plynoucí z dopadu koronavirové situace.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.