Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den pátý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 4. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

Dnešní den byl vrcholným zakončením práce za celý týden. Společně jsme s našimi zahraničními partnery online sledovali úspěšná videa, která každá skupina dramaticky zpracovala. Dalším bodem byla kampaň proti šikaně v podobě plakátů. Naši žáci odvedli vynikající výkony a dokázali reprezentovat naši školu, ale i republiku na vysoké úrovni. Za to patří velký dík všem členům projektu „ENABLE“ Erasmus+.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.