Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den čtvrtý - virtuální práce na projektu Erasmus + „ENABLE“

Vloženo: 4. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2025 v 23:59

Dnešní den byl pro naše týmy velmi interaktivní.  Žáci natáčeli videa, pro která si předem vytvořili scénáře. Skupinky měly za úkol dramatické zpracování příběhů, jejichž autory byli žáci partnerských  zemí.  Scénky sami sehráli, natáčeli videa a upravovali je.  Poté svoje on-line  postřehy sdíleli s partnery z Portugalska, Itálie a Francie. Během hraní příběhů se dokázali vcítit do pocitů obětí- šikanovaných mladých lidí a také si uvědomili důležitost prevence  šikanování na mezinárodní úrovni.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.