Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dárky za mezinárodní projekt Sto let od založení Československa

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 18. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2022 v 23:59

Trpělivé čekání se nám vyplatilo. Národní podpůrné středisko odměnilo žáky 9.B za jejich spolupráci se slovenskými partnery. V říjnu letošního roku převzali prostřednictvím jejich učitelky Mgr. Jany Červené certifikát kvality.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.