Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ 2019-2020

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 24. června 2020 v 0:00

Platnost do: 30. června 2027 v 23:59

Sazka Olympijský víceboj je součástí kampaně Česko sportuje, kterou Český olympijský výbor pořádá na podporu zdravého životního stylu. Naše škola se tohoto projektu účastní pravidelně od jeho počátku, tedy od roku 2014.

Při červnovém losování o finanční podíl z milionového koláče se na nás štěstí neusmálo jako v letech předchozích, přesto máme být na co hrdi. Zapojili jsme 100% žáků do plnění 8 disciplín Sazka Olympijského víceboje a několik desítek žáků 1. stupně také zvládlo 10 disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

Koncem týdne obdrží všichni žáci spolu se školním vysvědčením také Olympijský diplom a letošní ročník Sazka Olympijského víceboje bude minulostí. Poděkování patří především vám - dětem, ale i mnohým pedagogům, kteří se SOV dlouhodobě věnují. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. Věřím, že se opět všichni zapojíte.

HEZKÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.