Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den tvořivosti na SOU v Kutné Hoře

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 14. února 2020 v 0:00

Platnost do: 28. února 2027 v 23:59

V pátek 14.2.2020 se skupina chlapců z 8.tříd účastnila projektového vyučovaní, které pořádala místní odborná škola. Hned po příjezdu ke škole byli žáci rozděleni do skupin, ve kterých strávili celé dopoledne. Konkrétně naši žáci navštívili dílny oboru Strojních mechaniků a Mechaniků elektronických zařízení. Někteří z nich si domů odnesli zhotovené výrobky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.