Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Den středoškolákem

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 11. prosince 2019 v 0:00

Platnost do: 31. prosince 2026 v 23:59

Žákyně a žáci 9. ročníků se zúčastnili projektového dne s názvem: „Den středoškolákem“. Hned po příjezdu byli rozděleni do skupin, ve kterých trávili celé dopoledne. Společně se svými průvodci procházeli školou a přemísťovali se na jednotlivá stanoviště, kde plnili úkoly. Na konci dopoledne byly nejlepší skupiny odměněny drobnými předměty a diplomem. Dvě z našich skupin se umístily na druhém místě a jedné se podařilo zvítězit. Tímto bych chtěl všem poděkovat za vzorné chování a spolupráci.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.