Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Krokus

  • Mgr. Dana Mrňáková

Vloženo: 19. listopadu 2019 v 0:00

Platnost do: 30. listopadu 2026 v 23:59

V pondělí 18.11. zasadili zástupci žákovského parlamentu za přispění svých spolužáků cibulky krokusů. Tyto krokusy by měly vykvést kolem 27. ledna, v období připomínky Mezinárodního dne obětí holocaustu. Jejich žlutá barva symbolizuje žlutou Davidovu hvězdu, kterou museli být Židé dle nařízení nacistické vlády označeni.

Výsadbu jsme provedli do nově zbudovaných záhonů na dvoře školy. Můžeme se tedy o to více těšit na první posly jara v podobě žlutých krokusů i jiných okrasných květin, keřů a bylinek.

Všem zástupcům ŽP a ostatním žákům děkujeme za účast a přispění k realizaci akce.

Děkujeme Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze ve spolupráci s irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland za zaslané cibulky.

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.