Škola je zapojena do projektu Učíme se společně II na ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013845, který je financován z dotace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše vize: Vzdělání + slušnost + zdravý duch = náš cíl!

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Příběhy našich sousedů 2021

Vloženo: 29. června v 0:00

Platnost do: 30. června 2024 v 23:59

Stejně jako v loňském roce se také v tom letošním zapojila skupina žákyň devátého ročníku do projektu Příběhy našich sousedů.
Na půl roku se tak čtveřice deváťaček Alžběta, Nela, Nikola a Nikol stala rozhlasovými dokumentaristkami. Půl roku pracovala na poutavé životní výpovědi paní Věry Protivové. V týmové práci studovaly dokumenty, třídily informace a připravily vedle vypracovaného životopisu i kvalitní a věcnou rozhlasovou reportáž.
Celou svou práci pak dokázaly na obhájit na společné veřejné presentaci, která proběhla v malebném prostředí na vodní scéně v zahradách GASK.
Celému týmu patří jistě velké uznání, jak kvalitně se do projektu dívky zapojily, a pomohly tak uchovat v paměti další velmi zajímavý lidský příběh.

Přílohy

Galerie

 

logocof1.jpg

Investice do rozvoje vzdělávání

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální OP Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.