Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře


Připojení do internetu pro školu a její webové stránky sponzoruje:
19 Zář


Naše škola je zapojena do výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM. ICTšablony

15 Zář

PŘEDŠKOLIČKA OPĚT NA ZŠ T.G.MASARYKA

Přijď mezi nás každé pondělí od 15:15 – 16:15 a užijeme si spoustu zábavy. Začínáme v pondělí 22. 9. 2014, budova 1. stupně, vchod od parku. Co na Vás čeká? Budeme společně vybarvovat obrázky, poznávat barvy a tvary, hledat rozdíly mezi podobnými obrázky, cvičit a uvolňovat si ručičky, abychom se lépe připravili na psaní písmen a číslic, zpívat, hrát si hry a řešit spoustu dalších zábavných úkolů.
svoboda.info
- Mgr. Petra Formáčková -

27 Srp

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Budeme měnit dodavatele mléčných výrobků. Nedobíjejte již dětem mléčné kreditky a snažte se co nejdříve dočerpat stávající kredity.

Počet přihlášených na kroužky zde. Pro nemoc zatím nebude realizována INFORMATIKA pro 1.st..

Sbíráme pro oboru ve Žlebech kaštany a žaludy. Doma je co nejpřesněji zvažte, vysypejte od 22.9.2015 na školním dvoře do vymezeného prostoru a lísteček se jménem, třídou a množstvím odevzdejte pí uč. Hanzlíkové. Cena je jednotná za žaludy i kaštany 3 Kč.

Pro zájemce o externí výuku angličtiny : Kontakt: Alice Tesařová, atesarova1@gmail.com, 607 474 779; www.elec.eu

V letošním školním roce opět naše škola pořádá pro žáky zájezd do jižní Anglie a Londýna. Cena zájezdu je 7 tisíc korun a uskuteční se v dubnu nebo květnu. Finanční částku je možné zaplatit i formou splátek po 1000 měsíčně, nejpozději do března musí být uhrazena celá částka. Zájemci se mohou hlásit o přihlášky nebo bližší informace u pí učitelky Šabacké.

V polovině října chceme pro učitele, žáky a jejich rodiče uskutečnit jednodenní zájezd do Drážďan. Cena zájezdu bude cca 550 korun. Zájemci se hlásí do konce září u pí učitelek Šabacké nebo Králíkové.

30 Zář

PŘEDŠKOLIČKA UŽ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY

Již druhou hodinou pokračoval v pondělí kroužek „předškolička“. Přišly mezi nás další děti, celkem je nás v tuto chvíli 12. Náplní hodiny jsou říkanky a básničky doprovázené pohybem, cvičením k zahřátí a protažení, zpívání lidových písní za doprovodu hudebního nástroje či karaoke verzí, uvolňovací cviky, vyprávění pohádek s obrázky – skládání děje, procvičování písmen, počítání do 10, poznávání barev a tvarů atd. Jako velký pomocník nám slouží interaktivní tabule se zábavnými programy pro tuto věkovou kategorii.
Jak se mi maminky a děti svěřily, na společné chvíle se už moc těší. To je s jejich usměvavými tvářemi pro mě ta nejhezčí odměna. A když je ještě korunována „třešničkou na dortu“ v podobě nečekané a o to víc upřímné pusy na tvář od malého Davídka … :)


více snímků

- Mgr. P.Formáčková -

30 Zář

PŘESPOLNÍ BĚH ŽÁKŮ I. stupně

V pondělí 29. září se za krásného podzimního počasí uskutečnil na stadionu Olympie další ročník „Přeboru školy v přespolním běhu“, kterého se zúčastnilo 210 žáků (104 chlapců + 106 dívek).
Přeborníky školy se pro tento školní rok stali - Nela Mocová a Tomáš Hájek (1. ročník), Veronika Sigmundová a Ondřej Bětík (2. ročník), Simona Netíková a Lukáš Martin (3. ročník), Natálie Beranová a Filip Moc (4. ročník), Iveta Koutová a Vojtěch Lacman (5. ročník). Blahopřejeme medailistům, pochvala patří i všem ostatním soutěžícím za snahu a předvedené výkony.


větší snímky
VIDEO doporučuji použít prohlížeč Google CHROME !
- Mgr. R.Jásek, Mgr. L.Machek -

30 Zář

Začaly zájmové kroužky…

… a to nejen školní, ale i družinové. Mezi nejoblíbenější patří každoročně páteční aerobik a kondiční cvičení. V letošním roce se už stihlo přihlásit 36 zájemců - především z řad dívek. O tom, že je to sice dřina, ale zábavná dřina vás mohou přesvědčit fotografie z první lekce.


další fotky

- Bc. L.Pěgřímková -

29 Zář

Projektový den Kutná Hora

Jako každým rokem se žáci v pátek 26.9.2014 vydali za krásami Kutné Hory. Poznávali město a jeho památky prostřednictvím prohlídek jednotlivých objektů a formou referátů, které si děti samy připravily a pak přednesly svým spolužákům.
6.třídy se zaměřily na Kutnou Horu gotickou. Navštívily kostel sv. Jakuba, kde jim paní průvodkyně podala obšírný výklad o historii kostela, a pak chrám sv. Barbory a kapli Božího těla. U ostatních gotických památek přednesli žáci referáty.
7.ročníky se zabývaly barokem. Navštívily klášter sv. Voršil a kapli v objektu kláštera.
8.ročníky prošly Sedlec a Malín. Prohlédly si chrám Nanebevzetí panny Marie, kostnici a vyslechly výklad o historii tabákové továrny v refektáři bývalého kláštera. V Malíně si pak žáci prohlédli kostelíky a vyslechli referáty o historii Malína.
9.ročníky se soustředily na spisovatele a malíře Kutné Hory. Navštívily muzeum Josefa Kajetána Tyla a jejich cesta vedla po stopách slavných osobností Kutné Hory.
V průběhu projektového dne získali žáci mnoho nových vědomostí a znalostí o Kutné Hoře, které pak zúročili v závěrečném testu.


další snímky

- Mgr. M.Šabacká, Mgr. M.Knížková, Mgr. B.Králíková, D.Sytař -

29 Zář

Projektový měsíc skončil

Projektový měsíc prvňáčků se v pátek uchýlil k samému závěru. Vždy v pátek se setkali noví žáčci s jednou pohádkovou bytostí. Ne jinak tomu bylo i v pátek 26.9.. Tentokrát do tříd přiletěla čarodějnice. Byla opravdu kouzelná, neboť opět věděla o prvních zdarech i nezdarech našich nejmenších úplně všechno. Děti se pochlubily vším, co se za první měsíc ve školních lavicích naučily. Společně jsme si připomněli tu nejznámější pohádku „ O perníkové chaloupce“ a vyjmenovali pohádky další. Čarodějnice na oplátku děti pochválila, rozdala sladké odměny, ale aby nebylo vše zadarmo, dala jim úkol. Chtěla vědět, jak se jmenovali její společníci celého měsíce, která pohádková bytost přišla do tříd jako první, druhá, třetí… Která je nejvíc zaujala, odkud každá pochází. Protože bylo dětem líto, že už pohádkový měsíc končí, dohodli jsme se společně, že je naposledy zavolají a rozloučí se jak se sluší a patří. Všichni si nakonec zazpívali, zatančili a slíbili si, že tak jako ve světě pohádek vždy vítězí dobro nad zlem, budou se snažit, aby tomu bylo tak i v životě lidském.


přidané fotky

- J.Radovnická -

26 Zář

Koloběžka opět nezklamala

Dva měsíce prázdnin jsou dávno za námi, a tak nám zbývají jen vzpomínky. S Divadlem Koloběžka si děti ve školní družině zavzpomínaly při veselé pohádce „Hurá, byly prázdniny“. Ta děti nejen pobavila, rozesmála, ale dokonce si při ní zacvičily. V letošním školním roce přijedou herci z Koloběžky ještě dvakrát, v prosinci a v březnu. Určitě se máme na co těšit!


další fotky

- vychovatelka Hana Vörösová -

26 Zář

Návštěva knihovny

Poprvé v letošním školním roce navštívili druháčci se školní družinou Městskou knihovnu v Kutné Hoře. Paní knihovnice si pro ně připravily povídání o ilustrátorech dětských knížek. Děti poznávaly, ze kterých pohádek a knih znají obrázky a známé postavičky. Nyní už nejsou jména ilustrátorů, jako například Radka Pilaře, Josefa Lady, Heleny Zmatlíkové, Jiřího Trnky, Zdeňka Milera, Zdeňka Smetany nebo Adolfa Borna, pro ně neznámá.

- vychovatelka Hana Vörösová -

© 2014 Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře | RSS

Jakub Bílý & Kamil Brabec. Pohání Wordpress