Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře


Připojení do internetu pro školu a její webové stránky sponzoruje:
13 Říj

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne od 20.10. do 24.10. 2014. Papírek se jménem, třídou a počtem odevzdaných kilogramů předávejte třídním učitelům.

19 Zář


Naše škola je zapojena do výzvy EU PENÍZE ŠKOLÁM. ICTšablony

27 Srp

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pololetní poplatek za kroužky ve výši 400 Kč uhraďte nejpozději do 17.10. (1.pololetí) a 30.1. (2.pololetí) na účet školy číslo: 27-2110670207/0100, VS = rodné číslo bez části za lomítkem, pro snadnější identifikace uveďte do poznámky: příjmení, jméno a třídu žáka.

Budeme měnit dodavatele mléčných výrobků. Nedobíjejte již dětem mléčné kreditky a snažte se co nejdříve dočerpat stávající kredity.

22.10.2014. končí sběr kaštanů a žaludů. Tento den pí učitelka Hanzlíková naposledy přijímá lístečky.

Pro zájemce o externí výuku angličtiny : Kontakt: Alice Tesařová, atesarova1@gmail.com, 607 474 779; www.elec.eu

V letošním školním roce opět naše škola pořádá pro žáky zájezd do jižní Anglie a Londýna. Cena zájezdu je 7 tisíc korun a uskuteční se v dubnu nebo květnu. Finanční částku je možné zaplatit i formou splátek po 1000 měsíčně, nejpozději do března musí být uhrazena celá částka. Zájemci se mohou hlásit o přihlášky nebo bližší informace u pí učitelky Šabacké.

23.10.2014 od 17 hodina beseda pro rodiče na téma šikana. Mgr. B.Králíková

19 Říj

Jak udržovat zoubky v čistotě?

Mezi žáky prvního stupně přišla návštěva. Děti si měly přinést zubní kartáčky, z toho je zřejmé, kdo mezi dětmi byl. Budoucí zubní lékařky velmi hezkou formou učily naše žáčky jak správně o svůj chrup pečovat. Došlo i na správné čištění, které si děti vyzkoušely v praxi.

- J.Radovnická -

19 Říj

Obrázky se zdařily

Naši nejmenší žáčci si v hodině VV hráli s barvou. Vodorovné a svislé čáry zvládli velmi dobře, a proto se tentokrát pustili do prostorového vyjádření - zapouštění barvy. Váza s podzimními květy se povedla, všechny výkresy zdobí chodbu školy. „Šikulkové!”

- J.Radovnická -

17 Říj

Školní družina na Kačině… aneb stromy a keře ve hře

Ve čtvrtek 16.10. po obědě jsme se vypravili autobusem k zámku Kačina. Čekala tam na nás paní Jitka Rosická a Lucie ze spolku Pod Horami, který se zabývá také ekologií, a to formou her a soutěží. Program byl zaměřen na poznávání stromů a keřů, kterých je v nově kultivovaném zámeckém parku opravdu mnoho. Druhá část soutěží byla připravena přímo v zámeckých sálech. Počasí se nám jak mávnutím kouzelného proutku změnilo z deště do sluníčka a náš výlet se povedl.


další fotky

- Bc. L.Pěgřímková -

17 Říj

Setkání v knihovně

Ve čtvrtek se žáci druhých ročníků zúčastnili v knihovně besedy se známým ilustrátorem dětských knih a časopisů A.Dudkem. Pan Dudek je zábavnou formou seznámil se svou prací i s prací ilustrátorů obecně. Děti byly vtaženy do programu a podílely se na kresbách známých pohádek. Kdo měl zájem, dostal na závěr i autogram. Beseda se všem dětem moc líbila a využijeme ji i při vyučování v hodinách českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy.

- Mgr. D.Zelenková -

16 Říj

Druháci v GASKu

Dne 15.10.2014 navštívili žáci druhých tříd Středočeskou galerii v Kutné Hoře - GASK. Absolvovali předem dohodnutý program - seznámení s galerií. Děti byly rozděleny na dvě skupiny, piráty a roboty. Každá ze skupin plnila úkoly se zaměřením na své rozdělení. Využity byly pěnové dílce při stavbě robot nebo pirátské lodi. Děti uplatnily svou zručnost a fantazii. I kreslení pirátské vlajky sklidilo velký úspěch. Zábavný program probíhal ve tvořivých dílnách GASKu. Na závěr se všichni rozdělili o nalezený poklad v tajných prostorách galerie. Obě skupiny plně využily svůj čas a s velkým nasazením se zapojily do předem připravených aktivit.


další fotky

- Mgr. L.Hanzlíková -

16 Říj

Zdravé mlsání

Děti ve družině si v tomto měsíci povídají o významu konzumace ovoce a zeleniny pro lidské zdraví. Ve středu si donesly spoustu vitamínových dobrot, za které moc děkujeme rodičům. Rozeznávaly je zrakem, hmatem, chutí, třídily je do skupin podle místa, kde vyrostly. Nejvíce se těšily hlavně na ochutnávání, někteří si smlsli i na citrónu, odvážní i na česneku či cibuli. Ale křen je svojí chutí doslova překvapil. V příštím týdnu se mohou těšit na celodružinovou soutěž, jejímž tématem bude právě ovoce a zelenina.

- vychovatelka Hana Vörösová -

16 Říj

Deváťáci na besedě

Žáci devátých ročníků dne 15.10.2014 navštívili Úřad práce v Kutné Hoře. Zanedlouho je čeká nelehké rozhodování o své další životní dráze – výběr střední školy nebo učiliště. Na tomto odborném pracovišti získali mnoho užitečných rad a informací, které by jim měly tento úkol ulehčit.

- Mgr. I.Chalupová -

© 2014 Základní škola T. G. Masaryka v Kutné Hoře | RSS

Jakub Bílý & Kamil Brabec. Pohání Wordpress